Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mawrth ~ Tuesday

6 Unawd Alaw Werin 12-16 oed

~

8 Cyflwyniad ar lafar dawns a chân

~

17 Parti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer

Parti Dyffryn Clwyd

Parti Glantaf

~

22 Unawd Cerdd Dant 16-21 oed

~

110 Deialog

~

Seremoni Gwobrwyo Ennillydd Gwobr Goffa Daniel Owen