Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Llun ~ Monday

7 Unawd Alaw Werin dan 12 oed

~

57 Unawd i Ferched 12 16 oed

~

58 Unawd i Fechgyn 12 16 oed

~

62 Deuawd Offerynol Agored

~

140 Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed

9 Gwobr Goffa John Weston Thomas -Unawd Telyn

~

23 Unawd Cerdd Dant 12 16 oed

~

137 Llefaru Unigol 12-16 oed

~

23 Unawd Cerdd Dant 12 - 16 oed

~

63 Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes

~

Urddo Dydd Llun

~

Seremoni Coroni'r Bardd

~

Degawdau Dafydd Iwan

3 Parti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer

Aelwyd Chwilog

Aelwyd Porthcawl

Parti Dyffryn Clwyd

Adran Clydach

Parti Heol y March

Bois Glantaf

~

96 Dawnsio Creadigol Unigol

~

97 Dawnsio Cyfoes i Grwp