Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Iau ~ Thursday

19 Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed

~

38 Unawd Tenor dros 25 oed

~

42 Unawd yr Hen Ganiadau dros 25 oed

~

112 Llefaru Unigol i Ddysgwyr

~

135 Llefaru Unigol 19-25 oed

~

49 Gwobr Goffa Osborne Roberts ac Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain

~

92 Dawns Stepio i Grwp

200 Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Deuawd 12-26 oed

~

Cyflwyno Enillydd Tlws y Dysgwr y Flwyddyn

~

Cyflwyno y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

~

Y Fedal Ddrama

30 Cor Merched dros 20 mewn nifer

Cr Merched Ynysybwl

Cr Merched Canna

Cr y Wiber

~

Gwobrwyo