Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Gwener ~ Friday

1 Cor Alaw Werin dros 20 mewn nifer

Har-Mon-i

Ger y Lli

Côr Merched Canna

Cr Eifionydd

Aelwyd yr Ynys

~

16 Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer Agored

~

18 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored

~

39 Unawd Bariton dros 25 oed

~

40 Unawd Bas dros 25 oed

~

43 Unawd Can Gelf dros 25 oed

~

44 Canu Emyn i rai dros 60 oed

~

75 Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed

~

Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans

~

89 Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake

~

132 Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau

~

134 Llefaru Unigol dros 25 oed

~

2 Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

Meibion Llywarch

Lodesi Dyfi

Hogia Llanbobman

Parti'r Efail

Hogie'r Berfeddwlad

~

15 Cor Cerdd Dant dros 20 mewn nifer

Merched y Ddinas

131 Côr Llefaru dros 16 o leisiau

Criw Sarn Helen

Rhianedd y Cwm

Côr y Mochyn Du

~

27 Côr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer

Côrdydd

Côr Rhydfelen

Cr Eifionydd

CF1

Cymdeithas Gorawl Llanuwchllyn

~

Urddo Dydd Gwener

~

Cadeirio'r Bardd

~

Gwobrwyo