Heno, Heno 1

Heno, Heno 2

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 6ed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro 2011

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Llun Côr yr Eisteddfod ~ Eisteddfod Choir Photograph

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mawrth ~ Tuesday

6 Unawd Alaw Werin 12- 16 Oed

8 Cyflwyniad ar Lafar ac ar Gân

22 Unawd Cerdd Dant 16-21 Oed

31 Cr Pensiynwyr Dros 60 Oed a thros 20 mewn nifer

46 Unawd o Oratorio neu Offeren 19- 25 Oed

55 Unawd i Ferched 16- 19 Oed

56 Unawd i Fechgyn 16- 19 Oed

99 Dawnsio Cyfoes Unigol

100 Dawnsio Cyfoes i Grwp

114 Deialog Detholioad o Ddrama

144 Llefaru o'r Ysgrythur 16-19 Oed

147 Monolog 12- 16 Oed

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T.H. Parry-Williams

Gwobrwyo

161 Seremoni Gwobrwyo Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen