Heno, Heno 1

Heno, Heno 2

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 6ed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro 2011

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Llun Côr yr Eisteddfod ~ Eisteddfod Choir Photograph

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Llun ~ Monday

3 Parti Alaw Werin dan 21 Oed hyd at 20 mewn nifer

9 Cystadleuaeth Goffa John Weston Thomas- Gwneuthurwr Telynau

10 Grwp Offerynnol neu Offerynnol a Lleisiol

17 Parti Cerdd Dant dan 25 oed heb fod dros 20 mewn nifer

23 Unawd Cerdd Dant 12- 16 Oed

57 Unawd i Ferched 12- 16 Oed

58 Unawd i Fechgyn 12- 16 Oed

62 Deuawd Offerynnol Agored

63 Rhuban Glas Offerynnol dros 19 Oed

Gwobrwyo

Cyngerdd Clasuron Pop

101 Dawnsio Disgo Hip Hop Unigol

142 Llefaru Unigol 12- 16 Oed

Urddo

Seremoni Coroni'r Bardd