Heno, Heno 1

Heno, Heno 2

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 6ed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro 2011

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Llun Côr yr Eisteddfod ~ Eisteddfod Choir Photograph

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Iau ~ Thursday

19 Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed

35 Unawd Soprano dros 25 oed

39 Unawd Bariton dros 25 oed

92 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio

116 Llefaru Unigol i Ddysgwyr

139 Llefaru Unigol dros 24 oed

140 Llefaru Unigol 19-25 oed

30 Côr Merched dros 20 mewn nifer

38 Unawd Tenor dros 25 oed

49 Gwobr Goffa Osborne Roberts

89 Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru

Cyflwyno Enillydd Tlws Dysgwyr y Flwyddyn

Cyflwyno y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Ysgol Glanaethwy