Heno, Heno 1

Heno, Heno 2

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 30ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 6ed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro 2011

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Llun Côr yr Eisteddfod ~ Eisteddfod Choir Photograph

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Gwener ~ Friday

1 Cr Alaw Werin rhwng 21-40 mewn nifer

2 Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

16 Parti Cerdd Dant heb fod dros 20 mewn nifer

27 Cr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer

36 Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed

37 Unawd Contralto dros 25 oed

44 Canu Emyn dros 60 oed

75 Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed

91 Dawns Stepio i Grwp

137 Parti llefaru hyd at 16 o leisiau

Urddo Dydd Gwener

Cadeirio

136 Côr Llefaru dros 16 o leisiau

Gwobrwyo

15 Côr Cerdd Dant dros 16 mewn nifer

Lleisiau'r Nant

Cr Merched y Ddinas

Côr Merched Llangwm