Caneuon Robat Arwyn

Dydd Sadwrn 3ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 10fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Sadwrn 3ydd ~ Saturday 3rd

Bandiau Pres Dosbarth 4

Band Porthaethwy

Band Arian Y Rhyl

Seindorf Arian Yr Oakley

Band Cyhoeddus Ystradgynlais

Band Ebbw Valley

Band Treffynnon

Band Arian Glannau Dyfrdwy

~

Bandiau Pres Dosbarth 3

Band Awyrlu Sain Tathan

~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandiau Pres Dosbarth 2

Band Awyrlu Sain Tathan

Seindorf Crwbin

Band Dinas Caerdydd

~

Llefaru Unigol dan 12 oed

~

Unawd dan 12 oed

~

 

Meseia Handel

Côr Cymysg dros 45 mewn nifer

Côr Y Gleision

Côr Crymych a'r Cylch

Côr Bro Meirion

~

Seremoni Celfeddydau Gweledol

~

Gwobrwyo