Caneuon Robat Arwyn

Dydd Sadwrn 3ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 10fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sadwrn 10fed ~ Saturday 10th

Grwp Offerynnol Agored

~

Deuawd yr Hen Ganiadau dros 25 oed

~

Unawd Cerdd Dant dros 21 oed

~

Gwobr Goffa Llwyd or Bryn i rai dros 25 oed

 

 

 

 

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed

~

Cor Meibion dros 45 mewn nifer

Côr Meibion Rhosllannerchrugog

~

Llywydd yr Wyl a Hywel Wyn

~

Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake

Gwobr Goffa Davis Ellis - Y Rhuban Glas

~

Cor Meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer

Côr Meibion Pen Y Bont Fawr

Côr Meibion Y Fflint

Côr Meibion Bro Aled

Côr Meibion Bro Llangwm

Hogiar Ddwylan

~

Gwobrwyo