Caneuon Robat Arwyn

Dydd Sadwrn 3ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 10fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mercher ~ Wednesday

 

Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed

~

Monolog i rai 12-16 oed

~

Unawd Gymraeg 19-25 oed

~

Unawd Can Gelf 19-25 oed

~

Seremoni Priflenor Rhyddiaith

~

Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed

~

Parti Dawns Werin dan 25 oed

~

Tlws y Cerddor Darn Corawl

~

Ysgoloriaeth W.Towyn Roberts

 

 

Merched y Wawr - Chwedlau'r fro

~

Llefaru Unigol 16-19 oed

~

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed

~

Unawd Alaw Werin 16-21 oed

~

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn

~

Unawd o Sioe Gerdd i rai dan 19 oed

~

Unawd o Sioe Gerdd i rai dros 19 oed

~

Gwobrwyo

 

 

 

Unawd Operatig 19-25 oed

~

Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25

~

Dawns Stepio unigol i Ferched

~

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Deuawd 12-26 oed

~

Cyflwyniad Llafar i rai dan 19 oed

~

Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer

Aelwyd Chwilog

DonIau'r Dyffryn

Côr Hyn Dyffryn Conwy

Aelwyd y Waun Ddyfal

Côr Iau Glanaethwy

Côr Hyn Glanaethwy

Côr Cytgan