Caneuon Robat Arwyn

Dydd Sadwrn 3ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 10fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mawrth ~ Tuesday

Cyflwyniad ar Lafar, Dawns a Chân

Theatr Ieuenctid Môn

Alleni ac Aelwyd Yr Ynys

Criw Cynhafal

Glanaethwy A + B

~

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr

~

Unawd Alaw Werin 12-16 oed

~

Unawd i Fechgyn 16-19 oed

~

Unawd i Ferched 16-19 oed

 

 

Seremoni cyflwyno Medal Syr T.H Parry Williams - er clod

~

Dawns Unigol

~

Cor Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer

Lleisiaur Dyffryn

Cantorion Porth Yr Aur

Côr Y Mochyn Du

Pensiynwyr Aberteifi ar Cylch

~

Unawd Cerdd Dant 16-21

~

Noson Cyn Enillwyr

Deialog

~

Unawd i Ferched 16-19 oed

~

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grwp rhwng 8 a 25 mewn nifer

~

Seremoni Gwobrwyo Gwobr Goffa Daniel Owen

~

Gwobrwyo