Caneuon Robat Arwyn

Dydd Sadwrn 3ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 10fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Llun ~ Monday

Deuawd Offerynnol Agored

~

Llefaru Unigol 12-16 oed

~

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed

~

Grwp Offerynnol neu Offerynnol a Lleisiol

~

Unawd i Fechgyn 12-16 oed

~

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed

Dawns Greadigol i Grwp

~

Gwobr Goffa John Weston Thomas

~

Unawd i Ferched 12-16 oed

~

Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed

~

Urddo Dydd Llun

~

Y Coroni

~

Noson Lawen

 

 

 

Parti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer

Aelwyd Chwilog

Parti Dyffryn Conwy

Parti Dyffryn Clwyd

~

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd

~

Parti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer

Aelwyd Chwilog

Parti Dyffryn Clwyd

~

Gwobrwyo