Caneuon Robat Arwyn

Dydd Sadwrn 3ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 10fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Gwener ~ Friday

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed

~

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

Meibion Llwyrach

Lodesi Dyfi

Hogia Llanbobman

Aelwyd Rhuthun

Lliaws Cain

Lleisiau Dewi Sant

Parti Staff Ysgol Glan Clwyd

Hogiau'r Berfeddwlad

Parti'r Efail

~

Côr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer

Côr Eifionydd

Côr CF1

Cordydd

Cymdeithas Gorawl Llanuwchllyn

~

Côr Llefaru dros 16 o leisiau

Genod Fama

Parti Marchan

Llais Afon

Lleisiau Cafflogion

Côr Sarn Helen

Genod Llyn

 

 

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau

Criw Dyffryn Teifi

Parti'r Nant

Parti Meirchion

Parti Camddwr

Lleisiau Hyddgen

Parti'r Ffrwd

Merched Madyn

Mamau Genod Llyn

~

Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed

~

Canu Emyn i rai dros 60 oed

~

Unawd Bariton dros 25 oed

~

Urddo Dydd Gwener

~

Y Cadeirio

~

Edward H

 

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer

Parti Bro Gwerfyl

Parti'r Efail

G'nethod Gellifor

Parti Pen Barras

Meibion Llywarch

Lodesi Dyfi

COFIadwy

Chwiban

Criw Caerdydd

~

Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru

~

Cor Alaw Werin dros 20 mewn nifer

Côr Eifionydd

Aelwyd yr Ynys

Harmoni

Côr Oedolion Glanaethwy

Lleisiau'r Nant

~

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer

Côr Merched Llangwm

Merched y Ddinas

Lleisiau'r Nant