Cyngerdd Nos Wener 3ydd

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

Y Fordaith Fawr

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 4th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 11th

Y Fordaith Fawr

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Iau / Thursday

9 Cystadleuaeh Goffa Elfed Lewis

10 Cystadleuaeth Goffa John Weston Thomas

11 Grwp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol

20 Deuawd Cerdd Dant dros21

32 Côr merched dros 20 nifer

37 Unawd Mezzo Soprano dros25

38 Unawd Contralto dros 25

39 Unawd Tenor dros 25 oed

44 Unawd Can Gelf dros 25 oed

50 Gwobr Goffa Osborne Roberts

93 Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru

105 Perfformiad Dawns Allan o Sioe i Grwp

116 Deialog Agored i ddau neu Fwy

120 Llefaru unigol i Ddysgwyr

Cyflwyno Dysgwr y Flwyddyn

Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Gwobrwyo