Cyngerdd Nos Wener 3ydd

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

Y Fordaith Fawr

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 4th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 11th

Y Fordaith Fawr

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mercher / Wednesday

2 Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

5 Unawd Alaw Werin 16-21

21 Deuawd Cerdd Dant dan 21

22 Unawd Cerdd Dant dros 21

34 Côr Ieuenctid dan 25

35 Ysgoloriaeth W Towyn Roberts

46 Unawd Operatig Soprano 19-25

47 Unawd Oratorio neu Offeren 19-25 oed

48 Unawd Can Gelf 19-25

49 Unawd Gymraeg 19-25

53 Unawd o Sioe Gerdd neu Ffilm dros 19

70 Rhuban Glas Offerynnol 16-19

90 Tlws y Cerddor

94 Parti Dawns Werin dan 25

119 Gwobr Richard Burton

148 Llefaru Unigol 19-25

154 Eitem ddigri gan Unigolyn

156 Siarad Cyhoeddus o dan 25 oed

Seremoni'r Fedal Ryddiaith 1

Seremoni'r Fedal Ryddiaith 2

Merched y Wawr

Gwobrwyo

Tlws Elvet a Mair Elvet Thomas