Cyngerdd Nos Wener 3ydd

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

Y Fordaith Fawr

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 4th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 11th

Y Fordaith Fawr

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mawrth / Tuesday

6 Unawd Alaw Werin 12-16

18 Parti cerdd dant dan 25

23 Unawd Cerdd Dant 16-21 oed

33 Côr Pensiynwyr dros 20 mewn nifer

Cantorion Maelor

Cantorion Bro Nedd

Cantorion Pontarddulais

Cor Aelwyd Hamdden Caerdydd

Cor Aberteifi a'r Cylch

54 Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm dan 19

56 Unawd Merched 16-19

57 Unawd i Fechgyn 16-19

59 Unawd i fechgyn 12-16

95 Deuawd, Triawd Pedwarad Stepio

96 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn

149 Llefaru Unigol 16-19

152 Llefaru Unigol or Ysgrythur 16-19

155 Monolog i rai 12-16 oed

Medal Syr T. H. Parry-Williams

Gwobr Goffa Daniel Owen

Seremoni Anrhyeddu Enillwyr y Cystadlaethau Cyfansoddi Drama

Gwobrwyo

Cyngerdd Nos Fawrth