Cyngerdd Nos Wener 3ydd

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

Y Fordaith Fawr

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 4th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 11th

Y Fordaith Fawr

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Llun / Monday

3 Parti Alaw Werin dan 21 hyd at 20 mewn nifer

24 Unawd Cerdd Dant 12-16

58 Unawd i Ferched 12-16

62 Grwp Offerynnol Agored

64 Rhuban Glas Offerynnol dros 19

97 Dawns Stepio Unigol i Ferched

103 Dawns Gyfoes i Grwp

150 Llefaru Unigol 12-16

Urddo R Alun Evans

Coroni 1

Coroni 2

Gwobrwyo

Urddo Dydd Llun

Nos Lun