Cyngerdd Nos Wener 3ydd

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

Y Fordaith Fawr

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 4th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 11th

Y Fordaith Fawr

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sul / Sunday

8 Cyflwyniad ar Lafar ac ar Gan

Ysgol Maes Garmon

Glanaethwy

Llais Afon

12 Band Pres Dosbarth 1

19 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored

26 Cor Cymysg o unrhyw nifer dros 20

Cor CF1

Cor Rhuthun a'r Cylch

Cor Cyntaf i'r Felin

102 Dawns Gyfoes Unigol

105 Dawnsio Disgo Agored i Bar

158 Llefaru Unigol Ysgrythur dan 16

Gwobrwyo

Mudiad Ysgolion Meithrin

Oedfa Bore

Y Gymanfa