Cyngerdd Nos Wener 3ydd

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

Y Fordaith Fawr

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 4th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 11th

Y Fordaith Fawr

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sadwrn 4ydd / Saturday 4th

7 Unawd Alaw Werin dan 12

13 Bandiau Pres dosbarth 2

14 Bandiau Pres dosbarth 3

25 Unawd Cerdd Dant dan 12

15 Bandiau Pres dosbarth 4

27 Côr Cymysg dros 45 nifer

60 Unawd dan 12

Gwobrwyo

104 Dawnsio Disgo agored i grwp

106 Dawnsio Disgo unigol

156 Llefaru unigol dan 12

Seremoni Celfyddydau