Cyngerdd Nos Wener 3ydd

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

Y Fordaith Fawr

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 4th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 11th

Y Fordaith Fawr

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sadwrn 11eg / Saturday 11th

29 Côr Meibion dros 20 llais

Cor Meibion Trelawnyd

Cor Meibion Rhosllannerchrugog

Cor y Penrhyn

30 Côr Meibion dros 45 nifer

31 Côr Meibion 20-45

Hogiau'r Ddwylan

Aberystwyth

Bro Aled

Caerwys

Ar ôl Tri

Llangwm

42 Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas

63 Deuawd Offerynnol Agored

92 Tlws Goffa Lois Blake

200 Cystadleuaeth Ensemble Lleisiol

Anerchiad y Llywydd

Gwobrwyo