Cyngerdd Nos Wener 3ydd

Dydd Sadwrn 4ydd

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 11eg

Y Fordaith Fawr

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 4th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 11th

Y Fordaith Fawr

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Gwener / Friday

1 Côr Alaw Werin rhwng 21-40 mewn nifer

4 Cystadleuaeth Lady Herbert Lewis

16 Côr Cerdd Dant dros 20 nifer

17 Parti Cerdd Dant llai na 20

28 Côr Cymysg rhwng 20 a 45

Cytgan

Cor Eifionydd

Cor Llansilin

Adlais

Cor y Pentan

Cymdeithas Gorawl Llanuwchlyn

36 Unawd Soprano dros 25

40 Unawd Bariton dros 25

41 Unawd Bas dros 25

43 Unawd yr Hen Ganiadau dros 25

45 Canu Emyn dros 60

76 Rhuban Glas Offerynnol dan 16

98 Dawns Stepio i Grwp

145 Côr Llefaru dros 16 nifer

146 Parti Llefaru hyd at 16 llais

147 Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn dros 25

Cadeirio1

Cadeirio 2

Gwobrwyo

Urddo 1

Urddo 2