Eisteddfod Gydwladol Llangollen International Eisteddfod 2012

Trydar/Twitter: @LluniauLlwyfan

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Mawrth 3ydd / Tuesday 3rd - Mercher 4ydd / Wednesday 4th - Iau 5ed / Thursday 5th

Gwener 6ed / Friday 6th - Sadwrn 7fed / Saturday 7th

Dydd Mercher ~ Wednesday

Côr Plant Hyn ~ C8 ~ Senior Children's Choir

Yale College Choir

Colburn Children's Choir

Nidus Children's Choir

PHS Chamber Singers

Liverpool Philharmonic

Highcliffe Junior Choir

Ysgol Glanaethwy

Cantores

Cantabile Girls Choir

Cr Ysgol Strade

Kinder Children's Choir

Masquerade

Owens School Chamber Choir

Cr y Cwm

TGS Motet

St Albans High School

Dawns Werin Oedolion ~ C10 ~ Adult Folk Dance

Heritage Dancers

Newcastle Kingsmen

Izmir Rota Koleji Folk

Okan Folk Dance Group

Loughgiel Folk Dance

Kurdish Folk Dance

Dawnswyr Sir Conwy

Unawd 15-20 ~ C21 ~ Vocal Solo 15 - 20

Unawd Dan 15 ~ C20 ~ Vocal Solo Under 15

Unawd Offerynnol Dan 18 ~ C24 ~ Instrumental Solo Under 18

Unawd Offerynnol 18 ac Uwch ~ C25 ~ Instrumental Solo 18 and Over

All the World One Smile

Gwobrwyo ~ Adjudication