Eisteddfod Gydwladol Llangollen International Eisteddfod 2012

Trydar/Twitter: @LluniauLlwyfan

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Mawrth 3ydd / Tuesday 3rd - Mercher 4ydd / Wednesday 4th - Iau 5ed / Thursday 5th

Gwener 6ed / Friday 6th - Sadwrn 7fed / Saturday 7th

Dydd Gwener

~

Côr Alaw Werin ~ C14 ~ Folk Song Choirs

Midlands Youth Choir

The NUS Choir

Coro Estable Municipal

Oscars Ungdomskur

Surrey Hills Chamber Choir

Palmdale Chorale

~

Ahidus Dance Group

~

Unawd Alaw Werin ~ C17 ~ Folk Solo

~

Dawnsio Werin Wedi ei Cyfansoddi ~ C11 ~ Choreographed Folk Dance