NewI.D.

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 31ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sadwrn - Saturday

21 Unawd Cerdd Dant dros 21

29 Cr meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer

41 Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas

61 Grwp Offerynnol agored

88 Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake

137 Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn

200 Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Deuawd dros 12 a than 25

Gwobrwyo

28 Côr Meibion dros 45 mewn nifer

Côr y Traeth

Côr Meibion y Brythoniaid

Côr Meibion Llanelli

Côr Meibion Pendyrus

Côr Meibion Pen y Bont ar Ogwr

Côr Meibion Taf

Côr Meibion Dunvant