NewI.D.

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 31ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mercher - Wednesday

5 Unawd alaw werin 16-21 oed

17 Parti cerdd dant dan 25 oed heb fod dros 20 mewn nifer

22 Unawd cerdd dant 16-21 oed

32 Cor Ieuenctid dan 25 dros 20 mewn nifer

34 Ysgoloriaeth W Towyn Roberts

45 Unawd operatig 19-25 oed

46 Unawd o oratorio neu offeren 19-25 oed

47 Unawd lieder 19-25 oed

48 Unawd Gymraeg 19-25

52 Unawd allan o sioe gerdneu ffilm dros 19

53 Unawd allan o sioe gerdd neu ffilm dan 19 oed

62 Deuawd Offerynnol Agored

69 Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed

86 Tlws y Cerddor

93 Dawns unigol i fechgyn

94 Dawns Unigol i ferched

Cyflwyniad Merched y Wawr

Seremoni'r Fedal Ryddiaith

Araith Llywydd yr Wyl Daniel Evans

113 Gwobr Richard Burton

144 Llefaru unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed

146 Monolog i rai 12-16 oed

Gwobrwyo