NewI.D.

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 31ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mawrth - Tuesday

6 Unawd alaw werin 12-16 oed

9 Cystadleuaeth goffa John Weston Thomas

10 Grwp offerynnol neu offerynnol a lleisiol

23 Unawd cerdd dant 12-16 oed

31 Cor pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer

55 Unawd i ferched 16-19 oed

56 Unawd i fechgyn 16-19 oed

57 Unawd i ferched 12-16 oed

58 Unawd i fechgyn 12-16 oed

98 Dawns greadigol unigol

100 Dawns disgo agored i grwp

102 Dawns disgo unigol

141 Llefaru unigol 12-16 oed

145 Grwp llefaru rhwng 2 a 6 mewn nifer

Medal Syr T.H.Parry-Williams

Gwobr Goffa Daniel Owen

Gwobrwyo

Nos Fawrth