NewI.D.

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 31ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Llun - Monday

7 Unawd alaw werin dan 12 oed

24 Unawd cerdd dant dan 12 oed

59 Unawd dan 12 oed

63 Rhuban Glas offerynnol dros 19

64 Unawd chwythbrennau dros 19

65 Unawd llinynnau dros 19

68 Unawd telyn dros 19

99 Dawnsio creadigol i grwp

101 Dawnsio disgo agored i bar

142 Llefaru unigol dan 12 oed

Urddo

Coroni