NewI.D.

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 31ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Iau - Thursday

3 Parti alaw werin dan 21 oed

8 Cyflwyniad ar lafar ac ar gan

18 Triawd neu bedwarawd cerdd dant agored

20 Deuawd cerdd dant dan 21 oed

30 Cor merched dros 20 mewn nifer

35 Unawd soprano dros 25 oed

37 Unawd contralto dros 25 oed

38 Unawd tenor dros 25

40 Unawd bas dros 25 oed

43 Unawd Can Gelf dros 25 oed

49 Gwobr goffa Osborne Roberts

89 Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru

90 Parti dawns werin dan 25oed

112 Deialog agored

115 Llefaru unigol i ddysgwyr

140 Llefaru unigol 16-19 oed

143 Llefaru unigol o'r ysgrythur 16-19 oed

Y Fedal Ddrama

Gwobrwyo