NewI.D.

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 31ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Gwener - Friday

1 Côr Alaw Werin rhwng 21 a 40

2 Parti alaw werin hyd at 20 mewn nifer

4 Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis

15 Côr Cerdd Dant dros 16 mewn Nifer

16 Parti Cerdd Dant heb fod dros 20 mewn nifer agored

19 Deuawd Cerdd Dant dros 21

27 Côr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer

36 Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed

39 Unawd bariton dros 25 oed

42 Unawd yr Hen Ganiadau

44 Canu emyn i rai dros 60 oed

75 Rhuban glas offerynnol dan 16 oed

91 Dawns Stepio i Grwp

92 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio

Seremoni'r Cadeirio

Urddo

135 Cor Llefaru dros 16 o leisiau

136 Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau

138 Llefaru Unigol dros 25oed

139 Llefaru unigol 19-25 oed

Gwobrwyo