NewI.D.

Cyngerdd Nos Wener

Dydd Sadwrn 31ain

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 7fed

LLUNIAU LLWYFAN

Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd

Adref / Home ~ Archebu / Order ~ Prisiau / Prices

Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sul - Sunday

Oedfa

Mudiad Ysgolion Meithrin

11 Bandiau Pres Dosb 1 - Brass Bands Sec 1

25 Cor hyd at 35 llais

67 Unawn Offeryn Pres dros 19 - Bras Solo over 19

66 Unawd Piano Dros 19 - Piano Solo over 19

Gwobrwyo - Prizegiving