Cyngerdd Nos Wener 4ydd

Dydd Sadwrn 5ed

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 12fed

Halen yn y Gwaed

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 5th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 12th

Halen yn y Gwaed

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mercher / Wednesday

5 Unawd Alaw Werin 16-21

21 Deuawd Cerdd Dant dan 21

22 Unawd Cerdd Dant dros 21

35 Côr Ieuenctid dan 25

36 Ysgoloriaeth W Towyn Roberts

39 Unawd Contralto dros 25

40 Unawd Tenor dros 25

41 Unawd Bariton dros 25

47 Unawd Operatig 19-25

50 Unawd Gymraeg 19-25

54 Unawd o Sioe Gerdd dros 19

64 Deuawd Offerynnol Agored

71 Rhuban Glas Offerynnol 16-19

92 Tlws y Cerddor

96 Parti Dawns Werin dan 25

120 Llefaru Unigol Agored

154 Llefaru Unigol 16-19

159 Gwobr Richard Burton

Medal Ryddiaith

Merched y Wawr - Pileri

Ysgoloriaeth Goffa Wilbert L Roberts

Gwobrau Rhan 1

Gwobrau Rhan 2