Cyngerdd Nos Wener 4ydd

Dydd Sadwrn 5ed

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 12fed

Halen yn y Gwaed

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 5th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 12th

Halen yn y Gwaed

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Mawrth / Tuesday

3 Parti Alaw Werin dan 21 hyd at 20

8 Cyflwyniad ar Lafar ac ar Gân

18 Parti Cerdd Dant dan 25

23 Unawd Cerdd Dant 16-21 oed

34 Côr Pensiynwyr dros 20 mewn nifer

48 Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25

49 Unawd Cân gelf 19-25 oed

55 Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm dan 19

57 Unawd Merched 16-19

98 Dawns Stepio Unigol i Ferched

157 Llefaru Unigol or Ysgrythur 16-19

161 Monolog i rai 12-16 oed

Cystadleuaeth Cyfansoddi Drama

Medal Syr T. H. Parry-Williams

Seremoni Daniel Owen

Gwobrwyo