Cyngerdd Nos Wener 4ydd

Dydd Sadwrn 5ed

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 12fed

Halen yn y Gwaed

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 5th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 12th

Halen yn y Gwaed

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Llun / Monday

6 Unawd Alaw Werin 12-16

10 Cystadleuaeth goffa John W Thomas

11 Grwp Offerynnol neu Lleisiol

24 Unawd Cerdd Dant 12-16

27 Côr Cymysg dros 20

58 Unawd Bechgyn 16-19

59 Unawd i Ferched 12-16

60 Unawd i Fechgyn 12-16

65 Rhuban Glas Offerynnol dros 19

97 Deuawd, driawd neu pedwarawd stepio

99 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn

104 Dawns Gyfoes Unigol

106 Dawnsio i Grwp

155 Llefaru Unigol 12-16

Coroni

Gwobrwyo

Urddo Dydd Llun

Nos Lun