Cyngerdd Nos Wener 4ydd

Dydd Sadwrn 5ed

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 12fed

Halen yn y Gwaed

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 5th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 12th

Halen yn y Gwaed

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sul / Sunday

7 Unawd Alaw Werin dan 12

12 Band Pres Dosbarth 1

25 Unawd Cerdd Dant dan 12

61 Unawd dan 12

107 Dawnsio Disgo agored i grwp

108 Dawnsio Disgo unigol

156 Llefaru unigol dan 12

158 Llefaru Unigol Ysgrythur dan 16

Gwobrwyo

Mudiad Ysgolion Meithrin

Oedfa Bore

Y Gymanfa