Cyngerdd Nos Wener 4ydd

Dydd Sadwrn 5ed

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 12fed

Halen yn y Gwaed

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 5th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 12th

Halen yn y Gwaed

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Sadwrn 12fed / Saturday 12th

30 Côr Meibion dros 20 llais

31 Côr Meibion dros 45 nifer

32 Côr Meibion 20-45

44 Unawd Hen Ganiadau dros 25

45 Unawd Lieder dros 25

63 Grwp Offerynnol Agored

94 Tlws Goffa Lois Blake

151 Gwobr Llwyd o'r Bryn

Gwobrwyo

O'r Sioe