Cyngerdd Nos Wener 4ydd

Dydd Sadwrn 5ed

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 12fed

Halen yn y Gwaed

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 5th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 12th

Halen yn y Gwaed

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Gwener / Friday

1 Côr Alaw Werin rhwng 21-40 nifer

2 Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer

4 Cystadleuaeth Lady Herbert Lewis

16 Côr Cerdd Dant dros 20 nifer

17 Parti Cerdd Dant llai na 20

29 Côr Cymysg rhwng 20 a 45

43 Y Rhuban Glas

46 Canu Emyn dros 60

77 Rhuban Glas Offerynnol dan 16

100 Dawns Stepio i Grwp

149 Côr Llefaru dros 16 nifer

150 Parti Llefaru hyd at 16 llais

160 Cyflwyniad Digri gan Unigolyn

200 Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

Cadeirio

Gwobrwyo

Urddo