Cyngerdd Nos Wener 4ydd

Dydd Sadwrn 5ed

Dydd Sul

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn 12fed

Halen yn y Gwaed

LLUNIAU LLWYFAN
Friday Night's Concert

Saturday 5th

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday 12th

Halen yn y Gwaed

Adref / Home
Ffurflen Archebu / Order Form
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Cliciwch ar ddiwrnod y gystadleuaeth i weld y lluniau. Click on the day of the competition to see the photos.

Dydd Iau / Thursday

19 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant

20 Deuawd Cerdd Dant dros21

33 Côr merched dros 20 nifer

37 Unawd Soprano dros25

38 Unawd Mezzo Soprano dros25

42 Unawd Bas dros25

51 Gwobr Goffa Osborne Roberts

52 Ysg Goffa Violet M Lewis

53 Cronfeydd Coffa David Lloyd a Jean Skidmore

95 Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru

105 Perfformiad Dawns Allan o Sioe i Grwp

116 Deialog Agored

137 Dysgwr y Flwyddyn

152 Llefaru Unigol dros 25

153 Llefaru Unigol 19-25

Gwobrwyo

Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Roberts