Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005

prif dudalen / main page

Dydd Sul Gorffennaf 31 2005

Meithrin

109 dawnsio disgo unigol

12 band pres dosbarth 1

13 bandiau pres dosbarth 2

160 llefaru unigol ysgrythur 12-16

18 parti cerdd dant dan25

25 unawd cerdd dant dan12

3 parti alaw werin dan 21

61 unawd i fechgyn 12-16

62 unawd dan12

Gwobrwyo

Oedfa

Y Gymanfa

prisiau / prices 9"x6" £6 12"x8" £12 18"x12" £20 24"x18" £30

ffurflen archebu / order form