Eisteddfod yr Urdd 2005

prif dudalen / main page

Dydd Sadrwn Gorffennaf 30 2005

107 dawnsio disgo agored i grwp

108 dawnsio disgo agored i bar

15 bandiau pres dosbarth 4

14 bandiau pres dosbarth 3

158 llefaru unigol dan 12

29 cor cymysg dros 45 nifer

Gwobrwyo