Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005

prif dudalen / main page

Dydd Mercher Awst 3 2005

5 unawd alaw werin 16-21

10 Unawd telyn deires

11 grwp offerynnol

21 deuawd cerdd dant dan21

36 cor ieuenctid dan 25

37 ysgoloriaeth w towyn roberts

38 unawd soprano dros25

43 unawd bas dros25

48 unawd operatig 19-25

49 unawd oratario neu offeren 19-25

56 unawd o sioe gerdd dan 19

72 rhuban glas offerynnol 16-19

95 tlws cymdeithas ddawns werin cymru

96 parti dan25

122 llefaru unigol agored

155 llefaru unigol 19 - 25 oed

161 gwobr richard burton

gwobrau

medal ryddiaith

tlws y cerddor

merched y wawr

anerchiad y llywydd

Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Roberts

prisiau / prices 9"x6" £6 12"x8" £12 18"x12" £20 24"x18" £30

ffurflen archebu / order form