Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005

prif dudalen / main page

Dydd Gwener Awst 5ed

1 cor alaw werin 21-40nifer

2 parti alaw werin

16 cor cerdd dant dros20 nifer

17 parti cerdd dant llai na 20

22 unawd cerdd dant dros21

30 cor cymysg rhwng 20 a 45

44 y rhuban glas

47 canu emyn dros60

65 deuawd offerynnol agored

78 rhuban glas dan16

94 tlws coffa lois blake

119 deialog agored

151 cor llefaru dros16 nifer

152 parti llefaru

200 ensemble lleisiol

cadeirio

croeso 2006

gwobrwyo

urddo

prisiau / prices 9"x6" £6 12"x8" £12 18"x12" £20 24"x18" £30

ffurflen archebu / order form