LLUNIAU LLWYFAN
hafan / home
Gwyl Cerdd Dant 2009
Cliciwch ar y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the competition to see the photos.

Prynhawn

1 Parti Dawns Cynradd

2 Unawd Cerdd Dant dan 16

4 Parti Dawns Uwchradd

6 Unawd Cerdd Dant Cynradd

8 Parti Llefaru Cynradd

10 Unawd Telyn dan 13

12 Unawd Alaw Werin Cynradd

14 Parti Cerdd Dant Unsain Cynradd hyd at 12 mewn nifer

16 Parti Alaw Werin Cynradd hyd at 12 mewn nifer

18 Unawd Telyn Dan 16

20 Unawd Alaw Werin dan 16

22 Unawd Alaw Werin 16 - 21

24 Unawd Cerdd Dant 16-21

26 Parti Alaw Werin Uwchradd hyd at 20 mewn nifer

28 Parti Cerdd Dant Uwchradd hyd at 20 mewn nifer

GWOBRWYO

Hwyr

1 Unawd telyn dros 16

2 Unawd Alaw Werin dros 21

4 Deuawd neu Triawd Telyn Agored

6 Unawd Cerdd Dant dros 21

7 Grŵp Offerynol neu Offerynol a Lleisiol

9 Grŵp Stepio

12 Grŵp Llefaru Agored

14 Parti Cerdd Dant Agored hyd at 20 mewn nifer

18 Parti Dawns dros 16

21 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant agored

24 Parti Alaw Werin agored hyd at 20 mewn nifer

26 Côr Alaw Werin Agored dros 20 mewn nifer

28 Côr Cerdd Dant Agored

GWOBRWYO