LLUNIAU LLWYFAN
hafan / home
Gwyl Cerdd Dant 2008
Cliciwch ar y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the competition to see the photos.

Prynhawn

1 UNAWD CERDD DANT OEDRAN CYNRADD

2 PARTI UNSAIN OEDRAN CYNRADD

3 UNAWD OEDRAN UWCHRADD DAN 16 OED

4 DEUAWD DAN 16 OED

5 PARTI OEDRAN UWCHRADD

6 UNAWD CERDD DANT DROS 16 A THAN 21 OED

7 DEUAWD CERDD DANT DROS 16 A THAN 21 OED

14 UNAWD TELYN OEDRAN CYNRADD

15 UNAWD TELYN OEDRAN UWCHRADD

18 PARTI LLEFARU OEDRAN CYNRADD

19 GRWP LLEFARU OEDRAN UWCHRADD

21 UNAWD ALAW WERIN OEDRAN CYNRADD

22 UNAWD ALAW WERIN OEDRAD UWCHRADD DAN 16 OED

23 UNAWD ALAW WERIN 16-21 OED

25 PARTI ALAW WERIN OEDRAN CYNRADD

26 PARTI ALAW WERIN OEDRAN UWCHRADD

30 PARTI DAWNS OED CYNRADD

31 PARTI DAWNS OED UWCHRADD

GWOBRWYO

Hwyr

8 UNAWD CERDD DANT DROS 21 OED

9 DEUAWD CERDD DANT DROS 21 OED

10 TRIAWD NEU BEDWARAWD CERDD DANT AGORED

11 PARTI CERDD DANT AGORED

12 CÔR CERDD DANT AGORED

16 UNAWD TELYN DROS 16

17 DEUAWD NEU DRIAWD TELYN AGORED

20 GRWP LLEFARU AGORED

24 UNAWD ALAW WERIN AGORED DROS 21 OED

27 PARTI ALAW WERIN AGORED

28 CÔR ALAW WERIN AGORED

29 GRWP OFFERYNNOL NEU OFFERYNNOL A LLEISIOL

32 PARTI DAWNS DROS 16 OED

33 GRWP STEPIO

CROESO CASNEWYDD

GWOBRWYO