LLUNIAU LLWYFAN
hafan / home
Gwyl Cerdd Dant 2007
Cliciwch ar y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the competition to see the photos.

Prynhawn

1 Parti Dawns Cynradd

2 Unawd Cerdd Dant Uwchradd dan 16

4 Parti Dawns Uwchradd

6 Unawd Cerdd Dant dan 12

8 Parti Llefaru Cynradd hyd at 12 mewn nifer

10 Unawd Telyn dan 13

12 Unawd Alaw Werin dan 12

14 Parti Cerdd Dant Unsain Cynradd (hyd at 12nifer)

16 Parti Alaw Werin Cynradd (hyd at 12 nifer)

18 Unawd Telyn 13-16

20 Unawd Alaw Werin 12-16

22 Deuawd Cerdd Dant dan 16

24 Unawd Alaw Werin 16-12

26 Unawd Cerdd Dant 16-21

28 Parti Alaw Werin

30 Deuawd Cerdd Dant 16 - 21

32 Parti Cerdd Cant Uwchradd hyd at 20 nifer

Hwyr

1 Unawd Telyn dros 16 - 25

2 Unawd Alaw Werin dros 21

4 Ensemble Telynau

6 Grŵp Llefaru Agored

9 Grŵp Stepio

11 Grŵp Offerynnol neu Offerynnol a lleisiol

13 Unawd Cerdd Dant dros 21 oed

18 Parti Cerdd Dant (Hyd at 20 nifer)

19 Parti Dawnsio Gwerin dros 16 oed

21 Deuawd Cerdd Dant dros 21

23 Beirniadaeth Cyfansoddi Dawnsio Gwerin

24 Parti Alaw Werin Agored hyd at 20

26 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant

28 Côr Alaw Werin Agored hyd at 20 o nifer

30 Côr Cerdd Dant Agored

Lluniau Amrywiol

Croeso Dyffryn Clwyd 2008

Rhianon Ifan