LLUNIAU LLWYFAN
hafan / home
Gwyl Cerdd Dant 2006
Cliciwch ar y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the competition to see the photos.

Prynhawn

1 Parti Dawns Cynradd

2 Unawd Cerdd Dant Uwchradd dan 16

4 Parti Dawns Uwchradd

6 Unawd Cerdd Dant dan 12

8 Parti Llefaru Cynradd hyd at 12 mewn nifer

10 Unawd Telyn dan 13

12 Unawd Alaw Werin dan 12

14 Parti Cerdd Dant Unsain Cynradd (hyd at 12nifer)

16 Llefaru Unigol dan 16

18 Parti Alaw Werin Cynradd (hyd at 12 nifer)

20 Unawd Telyn 13-16

22 Unawd Alaw Werin 12-16

24 Deuawd Cerdd Dant dan 16

26 Unawd Cerdd Dant 16-21

28 Parti Alaw Werin

30 Parti Cerdd Cant Uwchradd hyd at 20 nifer

Hwyr

1 Unawd Alaw Werin dros 16

2 Deuawd Cerdd Dant 16-21

4 Unawd Telyn dros 16 - 21

6 Grŵp Stepio

8 Croeso Ystrad Fflur 2007

9 Grŵp o Delynau

11 Grŵp Llefaru Agored

13 Unawd Cerdd Dant dros 21 oed

15 Llefaru Unigol dros 16 oed

18 Parti Cerdd Dant (Hyd at 20 nifer)

21 Parti Dawnsio Gwerin dros 16 oed

23 Deuawd Cerdd Dant dros 21

26 Parti Alaw Werin Agored hyd at 20

29 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant

31 Côr Alaw Werin Agored hyd at 20 o nifer

33 Côr Cerdd Dant Agored

Lluniau Amrywiol