hafan / home
Gwyl Cerdd Dant 2005
Cliciwch ar y gystadleuaeth i weld y lluniau.

Click on the competition to see the photos.

Prynhawn

1 Parti Dawns Cynradd

2 Unawd Cerdd Dant Uwchradd dan 16

4 Parti Dawns Uwchradd

6 Unawd Cerdd Dant dan 12

10 Unawd Telyn dan 13

12 Unawd Alaw Werin dan 12

14 Parti Cerdd Dant Unsain Cynradd (hyd at 12nifer)

16 Llefaru Unigol dan 16

18 Parti Alaw Werin Cynradd (hyd at 12 nifer)

20 Unawd Telyn 13-16

22 Unawd Alaw Werin 12-16

24 Deuawd Cerdd Dant dan 16

26 Unawd Cerdd Dant 16-21

28 Croeso Rhosllannerchrhugog

30 Parti Cerdd Cant Uwchradd hyd at 20 nifer

Hwyr

1 Parti Alaw Werin Uwchradd (hyd at 20)

2 Deuawd Cerdd Dant 16-21

4 Unawd Alaw Werin dros 16

6 Unawd Telyn 16-21

8 Grwp Stepio

10 Triawd Telyn

14 Unawd Cerdd Dant dros 21

16 Llefaru Unigol dros 16

18 Parti Cerdd Dant (Hyd at 20 nifer)

19 Anerchiad Llywydd y Dydd

22 Deuawd Cerdd Dant dros 21

23 Parti Dawnsio Gwerin dros 16

25 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored

29 Parti Alaw Werin (hyd at 30 nifer)

31 Cor Cerdd Dant Agored

33 Diolchiadau - Mona Meirion